نام پلان

سیستم عامل

تعداد کاربر همزمان

پهنای باند

قیمت/یک ماهه

قیمت/سالانه

سرویس ادوب کانکت پلان اول

10

نا محدود

سرویس ادوب کانکت پلان دوم

25

نا محدود

سرویس ادوب کانکت پلان سوم

50

نا محدود

سرویس ادوب کانکت پلان چهارم

100

نا محدود