نام پلان

سیستم عامل

پردازنده

وب سرور

هارد

پهنای باند ماهانه

قیمت/سه ماهه

قیمت/سالانه

هاست لینوکس اشتراکی پلان اول

1 هسته اشتراکی

LiteSpeed

200MB SSD

5GB

هاست لینوکس اشتراکی پلان دوم

1 هسته اشتراکی

LiteSpeed

500MB SSD

10GB

هاست لینوکس اشتراکی پلان سوم

1 هسته اشتراکی

LiteSpeed

1000MB SSD

100GB

هاست لینوکس اشتراکی پلان چهارم

1 هسته اشتراکی

LiteSpeed

2000MB SSD

180GB

هاست لینوکس اشتراکی پلان پنجم

1 هسته اشتراکی

LiteSpeed

3000MB SSD

250GB

هاست لینوکس اشتراکی پلان ششم

1 هسته اشتراکی

LiteSpeed

5000MB SSD

300GB

هاست لینوکس اشتراکی پلان هفتم

1 هسته اشتراکی

LiteSpeed

10000MB SSD

600GB